Zkratky a pojmy

Kromě mnoha názvů barevných mutací se v činčilí genetice objevuje několik pojmů a zkratek.

Pro lepší orietaci vysvětlím ty nejčastější z nich:

Znak: určitá vlastnost, např. zbarvení

Gen: pojmenování pro konkrétní úsek DNA, jednotka informace, podle které se vytváří fenotyp. Skládá se ze dvou alel.

Alela: vyjádření genu

Genotyp: soubor veškerých genetických informací organismu

Fenotyp: je soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků živého organismu. Představuje výsledek spolupůsobení genotypu a prostředí, čili to, jak organismus v daném znaku či znacích skutečně vypadá.

Dominantní alela (mutace): je to silnější alela, která většinou ovlivní výsledné zbarvení činčily. V praxi to znamená to, že stačí, aby jeden z rodičů byl dominantní mutace a u mláděte se toto zbarvení může projevit.

Recesivní alela (mutace): je to slabší alela, u které se zbarvení většinou neprojeví. Pokud chceme, aby se u mláďat projevilo musí být oba rodiče alespoň nositelé této alely (nositelé genu). Větší pravděpodobnost získání recesivní barvy je pak v případě, kdy je jeden z rodičů recesivní mutace(např. violet) a druhý nositel genu(nositel genu violet) nebo jsou oba rodiče recesivně zbarveni. Pokud však na sebe dáváme dvě činčily recesivního zbarvení(např. violet x violet) může docházet k poškození barvy a zhoršení kvality srsti, proto se doporučuje dávat na sebe recesivně zbarvenou činčilu a nosiče genu a po několika generacích prokřižovat se standardy.

Heterozygot: jedna alela je dominantní a druhá recesivní

Homozygot: obě alely jsou buď dominantní nebo recesivní

Úplná dominance: o vzhledu srsti rozhoduje dominantní alela

Neúplná dominance: o vzhledu srsti rozhoduje jak dominantní, tak recesivní alela

Letální faktor: je to gen, který v homozygotním stavu způsobuje smrt svého nositele ještě před nebo krátce po narození. U činčil to znamená to, že nesmíme křížit činčily jakékoliv bílé mutace nebo velvety (TOV).

                                                                                                                       

TOV (Touch of velvet = dotek sametu): v podstatě to samé, co Velvet. Jeden z rodičů má v sobě gen Velvet (Black nebo Brown).

EC (Ebony Carrier): nosič genu ebony. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen ebony. Gen se projeví až u mláďat EC.

AVC = VC (Afro violet Carrier, Violet Carrier): nosič genu Afro Violet. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen Afro Violet. Tento gen se může projevit v další generaci, pokud jej skřížíme s Afro Violetem či AVC. 

SC (Sapphire Carrier): nosič genu Sapphire. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen Sapphire. Tento gen se může projevit v další generaci, pokud jej skřížíme se Sapphirem nebo SC.

AVC/SC (Afro Violet - Sapphire Carrier) = BDC (Blue Diamod Carrier): nosič genu Afro Violet - Sapphire. Alespoň jeden z rodičů je nosič genu Afro Violet a Sapphire (má v sobě gen Blue Diamond), Blue Diamond nebo jeden z rodičů má gen Afro Violet a druhý Sapphire. Gen se může projevit v další generaci při křížení s Afro Violetem, Sapphirem, Blue Diamond, či s nositelem těchto genů).

DVC (Deutch Violet Carrier): nosič genu Deutch Violet. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen Deutch Violet. Gen se může projevit v další generaci při křížení s Deutch Violet nebo s DVC.

GBC (Gold Bar Carrier): nosič genu Gold Bar. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen Gold Bar. Gen se může projevit v další generaci při křížení s Gold Barem nebo GBC.

RPAC (Royal Persian Angora Carrier): nosič genu Royal Persian Angora = gen pro dlouhou srst. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen Royal Persian Angora. Gen se může projevit v další generaci při křížení s Royal Persian Angora nebo RPAC.

RC (Rexfell Carrier): nosič genu Rexfell = gen kadeřavé srsti. Alespoň jeden z rodičů má v sobě gen Rexfell. Gen se může projevit v další generaci při křížení s Rexfellem nebo RC.

DC (Dwarf Carrier): nositel genu pro trpasličí vzrůst

TAN (Beige Ebony): spojení béžové a ebony barvy

EDE: zkratka pro mutaci Extra Dark Ebony

BD: zkratka pro mutaci Blue Diamond

RPA: zkratka pro mutaci Royal Persian Angora

GB: zkratka pro mutaci Gold Bar

Cross: zkřížení. Kříženec mutací - např. White ebony Cross